Investeşte în oameni!

Titlu program: Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” | Titlu proiect: "Economia Socială - instrument de creștere a calității vieții” | Titlu SES: Centru Socio Educaţional Integrat / Integrált Társadalmi - Képzési Központ Egyesület  | Editorul materialului: Asociaţia Centru Socio Educaţional Integrat | Data publicării: noiembrie 2015

Contact beneficiar: 

Asociaţia Centru Socio Educaţional Integrat / Integrált Társadalmi - Képzési Központ Egyesület | Comuna Coltău, sat. Coltău, nr. 107, Jud. Maramureș | Tel: 0773 380 702 (manager SES) | E-mail: office@koltoedu.ro

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Integrált Társadalmi-Képzési Központ Egyesület Koltó
Asociația Centru Socio Educațional Integrat Coltău
Explorăm, învățam...creștem împreună!

Projekt ismertető

Tudjuk, hogy az egyre mozgalmasabbá váló világunkban milyen nehéz az időnket úgy beosztani, hogy az a munkahelyi, háztartási és gyermeknevelési elvárásoknak egyaránt megfeleljen.  

Tudjuk, hogy mennyire szeretnéd, hogy a gyermeked:

 • biztonságban legyen; ź elvégezze a másnapi házi feladatait;
 • hasonló korú gyerekekkel civilizált és felügyelet alatt álló környezetben játszhasson;
 • a minket körülvevő világ iránt érdeklődést és kíváncsiságot tanúsítson, arról ismereteket szerezzen;
 • a társadalomban felelősségtudatosan viselkedjen;
 • egyéni tehetségét képes legyen felfedezni és azt fejleszteni.

Az „after schol” (iskola utáni) program keretében (13.30 - 16.30) együtt fogjuk megtalálni azt az optimális változatot, amely megfelel úgy nektek szülőknek, mint a gyermekek szükségleteinek.  

Kiegészítésképpen, az Integrált Társadalmi - Képzési Központ Egyesület programjai biztosítják a kicsik számára azt a lehetőséget, hogy választott és tanórán kívüli vonzó és érdekes tevékenységekben vehessenek részt. 

Az Integrált Társadalmi - Képzési Központ Egyesület programja olyan igények figyelembevételével lett kialakítva, hogy az képes legyen nektek, elfoglalt szülőknek a gyerekek f e l ü g y e l e t é r e , a l e c k é k ellenőrzésére, esetenként kiegészítő munkára valamint az egyéni képességek fejlesztésére irányuló megbízható és minőségi alternatívát nyújtani.

Nekünk minden szükséges forrás a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy a gyermekeitek számára egy egészséges és civilizált környezetben egy integrált nevelési programot tudjunk nyújtani. Mindezt sok gondoskodással, szeretettel, türelemmel és minden gyermek sajátos igényének megértésével ö s s z e k a p c s o l v a t u d j u k megvalósítani.  

Az Angol,- és Németórák – a gyermek ismereti nívójának függvényében kialakítva (az előadások megkezdését megelőző felmérés szerint) – vagy az alapfogalmakat fogják megtanulni, vagy a beszéd, kifejezésmód, kiejtés gyakorlása által új ismereteket fognak felhalmozni. 

Mi egy Közösségi Nevelő Központ?

Egy olyan hely, ahol a gyerekek:

 • Iskola utáni Iskola típusú tevékenységekben vesznek részt;
 • A feladatok elkészítéséhez támogatást kapnak;
 • Tanórán kívüli tevékenységekben vesznek részt;
 • Felfrissítő és szocializációs tevékenységekben vesznek részt;
 • Logopédiai és pszichopedagógiai szolgáltatásokban részesülnek;
 • Pszichológiai és pszichoterápiás tanácsokat kapnak;
 • Vonzó és barátságos környezetben interaktív magánórákat kapnak.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.